ผู้สอน
สุริยา รอดสบาย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

6/4 เศรษฐกิจพอเพียง 12561


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30634

สถานศึกษา

โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม “จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์”


คำอธิบายชั้นเรียน

6/5 เศรษฐกิจพอเพียง 12561