ผู้สอน
ณัฐพล ปิ่นเขียน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

วิทยาการคำนวณ1-61


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30642

สถานศึกษา

โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1/2561