มัธยมศึกษาปีที่ 4 vb6

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้ในการเรียนการสอนวิชา vb6