homeมัธยมศึกษาปีที่ 4 vb6
personperson_add
มัธยมศึกษาปีที่ 4 vb6

ผู้สอน
person
นางสาว สุพรรษา เลิศเสม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 vb6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3065

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้ในการเรียนการสอนวิชา vb6


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)