ม.6/8
ผู้สอน

นาย อรรถชัย มุ่งประสพสุขี

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
ม.6/8

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30663

สถานศึกษา
โรงเรียนปทุมวิไล

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาสุขศึกษา พ33101-พ33102


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.