ผู้สอน
นาย อรรถชัย มุ่งประสพสุขี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ม.6/10


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30665

สถานศึกษา

โรงเรียนปทุมวิไล


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาสุขศึกษา พ33101-พ33102