ผู้สอน
นาย อรรถชัย มุ่งประสพสุขี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ม.6/11


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30666

สถานศึกษา

โรงเรียนปทุมวิไล


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาสุขศึกษา พ33101-พ33102