homeคำยืมในภาษาไทย
person
คำยืมในภาษาไทย

ผู้สอน
นางสาว ตุลาภรณ์ แสนปรน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
คำยืมในภาษาไทย

หมายเลขของวิชา (Class ID)
3069

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ธรรมชาติของการยืมภาษา ความเป็นมาของการยืมคำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย

ลักษณะคำยืมในภาษาไทย วิเคราะห์ลักษณะคำยืม ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)