homeคำยืมในภาษาไทย
personperson_add
คำยืมในภาษาไทย

ผู้สอน
นางสาว ตุลาภรณ์ แสนปรน
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
คำยืมในภาษาไทย

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3069

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ธรรมชาติของการยืมภาษา ความเป็นมาของการยืมคำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย

ลักษณะคำยืมในภาษาไทย วิเคราะห์ลักษณะคำยืม ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)