เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คำยืมในภาษาไทย

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ธรรมชาติของการยืมภาษา ความเป็นมาของการยืมคำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย

ลักษณะคำยืมในภาษาไทย วิเคราะห์ลักษณะคำยืม ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย