ง30249 อินเทอร์เนตเบื้องต้น (ม.4/6)
ผู้สอน

ชัยชนะ ทองมา

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 25 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
ง30249 อินเทอร์เนตเบื้องต้น (ม.4/6)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30692

สถานศึกษา
โรงเรียนหนองไผ่

คำอธิบายชั้นเรียน

กรุณาส่งงานให้ครบตามเวลา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.