homeวิวัฒนาการอักษรไทย
personperson_add
วิวัฒนาการอักษรไทย

ผู้สอน
นางสาว ตุลาภรณ์ แสนปรน
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิวัฒนาการอักษรไทย

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3070

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ที่มาและวิวัฒนาการของอักษรไทย ลักษณะ รูปแบบ และอักขระวิธีอักษรไทยตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามคำแหงจนถึงปัจจุบัน เน้นการฝึกอ่าน และเขียนอักษรธรรมล้านนา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)