homeวิวัฒนาการอักษรไทย
person
วิวัฒนาการอักษรไทย

ผู้สอน
นางสาว ตุลาภรณ์ แสนปรน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิวัฒนาการอักษรไทย

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3070

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ที่มาและวิวัฒนาการของอักษรไทย ลักษณะ รูปแบบ และอักขระวิธีอักษรไทยตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามคำแหงจนถึงปัจจุบัน เน้นการฝึกอ่าน และเขียนอักษรธรรมล้านนา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)