วิวัฒนาการอักษรไทย


ผู้สอน
นางสาว ตุลาภรณ์ แสนปรน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ มากกว่า 7 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิวัฒนาการอักษรไทย

Class ID
3070

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คำอธิบายวิชา

ที่มาและวิวัฒนาการของอักษรไทย ลักษณะ รูปแบบ และอักขระวิธีอักษรไทยตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามคำแหงจนถึงปัจจุบัน เน้นการฝึกอ่าน และเขียนอักษรธรรมล้านนา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)