ดิจิทัลชุมชน เรื่อง รู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์
ผู้สอน

นายพรหมินทร์ ตะเคียนงาม

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 11 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
ดิจิทัลชุมชน เรื่อง รู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30714

สถานศึกษา
กศน.อำเภอคลองใหญ่

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนรู้สื่อสังคมออนไลน์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.