ห้องครูที่ปรึกษา ครูสราวุฒิ งามศักดิ์ ปวช. 2.2บค


ผู้สอน
สราวุฒิ งามศักดิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 11 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ห้องครูที่ปรึกษา ครูสราวุฒิ งามศักดิ์ ปวช. 2.2บค

Class ID
30719

สถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
คำอธิบายวิชา

-


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)