ผู้สอน
ณัฐพล ปิ่นเขียน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เมื่อวานซืน

ชื่อชั้นเรียน

4-3-61วิทยาการคำนวณ


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30725

สถานศึกษา

โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม


คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนออนไลน์วิชาวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1-2561