เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ปวช. 2/1 คอ วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

Mr. นายสิทธิรัตน์ เย็นชุ่ม Sittirat Yenchum

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

สวัสดีครับ  นักเรียนทุกคน  (ไอ้บ้าอ่านทำไม)