ม.3.4 การเขียนโปรแกรม 2/2561
ผู้สอน

สุศิวกัญญา ปรางสร

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
ม.3.4 การเขียนโปรแกรม 2/2561

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30729

สถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

คำอธิบายชั้นเรียน

จัดการเรียนการสอน เก็บคะแนน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.