เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ ปวส.1/1คอ.(ทวิ)1/2561
ผู้สอน

ว่าที่ร้อยตรี บุญมี นิสสัยดี

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 25 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ ปวส.1/1คอ.(ทวิ)1/2561

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30740

สถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

ระดับ ปวส.1 ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.