วิชาวิทยาการคำนวน(ว30171) ห้อง 4-7
ผู้สอน

ขวัญชัย คุณหงษ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
วิชาวิทยาการคำนวน(ว30171) ห้อง 4-7

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30742

สถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาวิทยาการคำนวน(ว30171) 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.