เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คอมพิวเตอร์ ม.3/2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อัจฉราพรรณ สมบัติ

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท

1. หลักการทำโครงงาน

2. โปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน

3. การนำเสนองาน

4. Microsoft PowerPoint