คอมพิวเตอร์ ม.3/2
ผู้สอน

อัจฉราพรรณ สมบัติ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 11 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
คอมพิวเตอร์ ม.3/2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30748

สถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท

คำอธิบายชั้นเรียน

1. หลักการทำโครงงาน

2. โปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน

3. การนำเสนองาน

4. Microsoft PowerPoint


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.