ผู้สอน
อัจฉราพรรณ สมบัติ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์ ม.3/3


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30749

สถานศึกษา

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท


คำอธิบายชั้นเรียน

1. หลักการทำโครงงาน

2. โปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน

3. การนำเสนองาน

4. Microsoft PowerPoint