คอมพิวเตอร์พื้นฐานชั้นม.1
ผู้สอน

นาย ชัยรัตน์ จีนเที่ยง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 25 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
คอมพิวเตอร์พื้นฐานชั้นม.1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3076

สถานศึกษา
โรงเรียนธีรวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์พื้นฐานชั้นม.1


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.