เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ปวช. 2/2 คอ วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

Mr. นายสิทธิรัตน์ เย็นชุ่ม Sittirat Yenchum

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

สวัสดีครับนักเรียนที่เคารพรักทุกคน  ยินดีต้อนรับครับ  (อ่านทำไมไอ้บ้า)