4-5-61วิทยาการคำนวณ
ผู้สอน

ณัฐพล ปิ่นเขียน

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
4-5-61วิทยาการคำนวณ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30781

สถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนออนไลน์วิชาวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1-2561


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.