ผู้สอน
ชัยชนะ ทองมา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 13 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ง30249 อินเทอร์เนตเบื้องต้น (ม.4/4)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30782

สถานศึกษา

โรงเรียนหนองไผ่


คำอธิบายชั้นเรียน

กรุณาส่งงานให้ครบตามเวลาที่กำหนด