ผู้สอน
นฤทัย ด้วงสุข
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.4 (เศษส่วน)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30791

สถานศึกษา

โรงสุขสวัสดิ์วิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

การเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน