homeสันติศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
personperson_add
สันติศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ผู้สอน
ดร. วราภรณ์ ทรัพย์รวงทอง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
สันติศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
308

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สันติวิธี


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)