ผู้สอน
นางสาว วนิดา บุญฤทธิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

กลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1(เรื่องครอบครัว My Family)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30801

สถานศึกษา

โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่217


คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

    ปฏิบัติตามคำสั่งง่ายๆที่ฟัง  ระบุตัวอักษรและเสียงอ่านออกเสียงและสะกดคำง่ายๆถูกต้องตามหลักการอ่าน  เลือกภาพตรงตามความหมายของคำและกลุ่มคำที่ฟัง ตอบคำถามจากการฟังเรื่องใกล้ตัว  พูดโต้ตอบด้วยคำสั้นๆง่ายๆในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง ใช้คำสั่งง่ายๆตามแบบที่สั่ง