ผู้สอน
kunyaput mitsinlla
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 11 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ป.3(เรื่อง การผันวรรณยุกต์ )


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30811

สถานศึกษา

โรงเรียนอำมาตย์พิทยานุสรณ์


คำอธิบายชั้นเรียน

ผู้เรียนต้องรู้จักสระทั้ง 32 ตัวและอ่านพยัญชนะได้