กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพเทคโนโลยี ป.2 (เรื่องการเจริญเติบโตของพืช)
ผู้สอน

วสันต์ ทองมา

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 11 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพเทคโนโลยี ป.2 (เรื่องการเจริญเติบโตของพืช)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30812

สถานศึกษา
โรงรียนบ้านชายทะเล

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนควรรู้เรื่องการเจริญเติบโตของพืช


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.