993-123 เทคนิคการพยาบาล 3/2560
ผู้สอน

มนัสมีน เจะโนะ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
993-123 เทคนิคการพยาบาล 3/2560

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30813

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คำอธิบายชั้นเรียน

คณะพยาบาล มอ.ปัตตานี


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.