ผู้สอน
อุดม ญานะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 10 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

วิชา ศิลปะการผสมเครื่องดื่ม รหัสวิชา 2404 - 2112 ระดับ ปวช.3/2


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30816

สถานศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา ศิลปะการผสมเครื่องดื่ม รหัสวิชา 2404 - 2112