กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนนับไม่เกิน 100,000
ผู้สอน

สุภารัตน์ พัฒน์ขาว

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 11 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนนับไม่เกิน 100,000

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30822

สถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านสะพานกฐิน)

คำอธิบายชั้นเรียน

อ่านและเขียนจำนวนนับไม่เกิน 100,000 เปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.