กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ผู้สอน

สุวนันท์ ไชยพลบาล

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 11 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30827

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านไสขาม

คำอธิบายชั้นเรียน

เรื่อง เวลา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.