เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาวิทยาศาสตร์เรื่องแรงลอยตัวชั้นป.5

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นวกิจ เพชรจันทร์

โรงเรียนบ้านโหล๊ะท่อม

แรงลอยตัวคือแรงที่พยุงวัตถุให้ลอยน้ำ

การลอยคือมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำ

การจมคือมีความหนาแน่นมากกว่าน้ำ

รูปร่างของวัตถุมีผลต่อการลอยการจม