เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาการบริหารการพยาบาล

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิชาการบริหารการพยาบาล (Nursing Administration) จำนวนหน่วยกิต ๓(๒-๒-๕)

ขอให้สนุกกับการเรียนรู้นะ ที่สำคัญเมื่อปฏิบัติการพยาบาล.....อย่ามองข้ามความปลอดภัยในการทำงานด้วยนะคะ