เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การผสมพันธ์(ท่าทางที่สนุก)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

กระผสมพันธ์มีหลายสาเหตุ

1.)เพื่อดำลงเผ่าพันธ์

2.)เพื่อความสนุกสนาน

3.)เพื่อสนองตัณหา(ของคู่ช,ญ)

4.)เพื่อสนองตัณหา(ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง)