homeนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3
personperson_add
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3

ผู้สอน
person
นาย อารมณ์ ชุมเชิงกาญจน์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3086

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 2/3 เรียนวิชาสังคมศึกษาพื้นฐาน (ส 22101)


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)