homeนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3
person
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3

ผู้สอน
นาย อารมณ์ ชุมเชิงกาญจน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3086

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 2/3 เรียนวิชาสังคมศึกษาพื้นฐาน (ส 22101)


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)