homeนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5
personperson_add
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5

ผู้สอน
person
นาย อารมณ์ ชุมเชิงกาญจน์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3087

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 เรียนวิชาสังคมศึกษาพื้นฐาน (ส22101)


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)