ผู้สอน
คุณครู กุลกันยา กระจับเงิน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ชีววิทยา ม.5 ปีการศึกษา 2561


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30875

สถานศึกษา

โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์


คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง