ผู้สอน
รวิศุทธ์ จิตรชญานรากุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 24 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1/2561)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30877

สถานศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง


คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้สำหรับการเรียนการสอน 1/2561 ระดับ ปวส.1