นโยบายสาธารณะและการวางแผน
ผู้สอน

ดร. วราภรณ์ ทรัพย์รวงทอง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
นโยบายสาธารณะและการวางแผน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
309

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำอธิบายชั้นเรียน

กระบวนการนโยบายสาธารณะ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.