ผู้สอน
นาย ครูสุธะนะ พามนตรี ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ภาษาไทย ม.๓/๒


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30905

สถานศึกษา

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย


คำอธิบายชั้นเรียน

ภาษาไทย หลักภาษาไทย วรรณคดีกับชีวิต