ผู้สอน
จรัล แก้วรัตนะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 19 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

2104-2005 การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30910

สถานศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพเบตง


คำอธิบายชั้นเรียน

2104-2005  การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร