ปวส.1/3 การบัญชี
ผู้สอน

นางสาว น้ำทิพย์ พันธ์ละภะ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เมื่อวานซืน


ชื่อชั้นเรียน
ปวส.1/3 การบัญชี

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30919

สถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออาชีพ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.