ผู้สอน
รังสิต สิงห์มหาไชย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์พื้นฐาน 1 ม.1/3 ปี 1/61


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30922

สถานศึกษา

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม


คำอธิบายชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์พื้นฐาน