ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
ผู้สอน

ศิริกาญจน์ คงเจริญ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 10 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30931

สถานศึกษา
โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์

คำอธิบายชั้นเรียน

รหัสวิชา ง32243 รายวิชาการจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น 2

สาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกาาปีที่ 5

ภาคเรียนที่ 1 ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.