homeนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย
personperson_add
นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย

ผู้สอน
ดร. สุธากร วสุโภคิน
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3094

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษารหัส 52


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)