ลดเวลาเรียน
ผู้สอน

ศิริกาญจน์ คงเจริญ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 10 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
ลดเวลาเรียน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30946

สถานศึกษา
โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้อง 226

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.