homeหลักสูตรกับการจัดการเรียนรู้
personperson_add
หลักสูตรกับการจัดการเรียนรู้

ผู้สอน
ดร. สุธากร วสุโภคิน
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
หลักสูตรกับการจัดการเรียนรู้

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3095

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาคพิเศษ รุ่น 09


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)