GISสำหรับผู้เริ่มใช้งาน


Pengajar
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชาญ อมรากุล
Waktu masuk saat ini pada lebih dari 1 tahun ago

Keterangan
GISสำหรับผู้เริ่มใช้งาน

Nomor Identifikasi Kelas
30964

Sekolah
มหาวิทยาลัยพะเยา

Keterangan

การจัดการข้อมูลGISในงานด้านต่างๆ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books