ผู้สอน
ดร. สุธากร วสุโภคิน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ทักษะทางสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย กลุ่ม2


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3097

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาการศึกษาปฐมวัย รหัส 54 กลุ่มเรียนที่ 2