ออกแบบ-งานช่าง ม.3/7 Sketup วันพุธ 1-2


ผู้สอน
วรวุฒิ สิทธิชัย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ มากกว่า 2 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ออกแบบ-งานช่าง ม.3/7 Sketup วันพุธ 1-2

Class ID
30975

สถานศึกษา
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คำอธิบายวิชา

ตั้งใจเรียนนะครับ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)